Tag Archives: type 1 diabetes

Diabetes: Type 2 kan kureres, og et normalt liv uden nyresvigt og amputationer er muligt for Type 1 & Type 1,5

Diabetes er en sygdom hvor et af følgende er gældende:

  1. Insulinmodstand; kroppen kan ikke anvende egen insulin.
  2. Pankreas/bugspytkirtlen producerer ikke nok insulin.
  3. Pankreas/bugspytkirtlen producerer ikke længere insulin.

 

Insulin er det hormon, som eskorterer glukose ind i musklerne, leveren og fedt cellerne. Insulin produceres i pankreas/bugspytkirtlen, som er et langt organ bag navlen. Insulin fungerer som en nøgle til at åbne celle membranerne for at få glukose til at passere igennem. Glukose er kroppens essentielle og primære brændstof for muskler og hjerne. Uden insulin kan glukose ikke passere ind i cellerne.

Insulin modstand opstår når glukosen ikke kan komme ind i cellerne og musklerne, og derfor opstår forhøjet glukose i blodet, altså blodsukker. Det ekstraordinære / forhøjede blodsukker skulle oprindeligt have været inde i cellerne og musklerne, men er i stedet forblevet i blodet. Glukose bygger op i blodet i stedet for i cellerne, og derfor kommer kroppen samtidig til at mangle energi. Hvis intet gøres for at løse årsagen til problemet, vil pankreas/bugspytkirtlen med tiden producere mindre og mindre insulin for til sidst at være helt udpint. Medicin vil kun være symptombehandling. Over længere tid kan forhøjet blodglukose blive et yderst alvorligt problem, som kan føre til beskadigelse af nerver, øjne, tæer, fødder, ben, fingre, hænder, arme mm. og medføre amputation af førnævnte.

Diabetes er den 7. største årsag til død, men ofte dør diabetes patienter forinden af hjertekarsygdom, typisk ved enten hjertetilfælde eller slagtilfælde. Det er således normalt, at patienter med diabetes også har hjertekarsygdom.

 

Der findes 4 typer diabetes:

 

Type 1 Diabetes:

Type 1 diabetes opstår typisk i barndommen. Type 1 diabetes er kendetegnet ved at de celler i pankreas / bugspytkirtlen, som producerer insulin er døde. Således er produktionen af insulin ophørt. Insulin mangel er alvorligt, og kræver ekstern tilførsel af insulin (typisk ved indsprøjtning).

Der findes pt. ingen kur for Type 1 diabetes, og derfor er tilførsel af insulin ved indsprøjtning obligatorisk. Men det er bestemt muligt at forbedre/løfte den generelle helbredstilstand hos klienten, så denne kan leve et langt og nogenlunde normalt liv.

Selvom Type 1 Diabetes ikke kan kureres, så kan lidelsen alligevel lindres markant. Dette sker ved at:

  • minimere behovet for tilførsel af insulin
  • forhindre lidelsen i at udvikle sig yderligere, så amputationer og andre komplikationer kan undgås

Dette gøres gennem en videnskabelig og evidensbaseret livsstilsændring.

 

Type 1,5 Diabetes:

Type 1,5 diabetes er en subtype af Type 2 diabetes, men her er pankreas / bugspytkirtlen blevet udpint og nedslidt, og er helt eller næsten helt ophørt med at producere insulin.

Der findes pt. ingen kur for Type 1.5 diabetes, og derfor er tilførsel af insulin ved indsprøjtning obligatorisk. Men det er bestemt muligt at forbedre/løfte den generelle helbredstilstand hos klienten, så denne kan leve et langt og nogenlunde normalt liv.Læs mere om Type 2 diabetes nedenfor.

Selvom Type 1,5 Diabetes ikke kan kureres, så kan lidelsen alligevel lindres markant. Dette sker ved at:

  • minimere behovet for tilførsel af insulin
  • forhindre lidelsen i at udvikle sig yderligere, så amputationer og andre komplikationer kan undgås

Dette gøres gennem en videnskabelig og evidensbaseret livsstilsændring.

Diabetes er den 7. største/hyppigste årsag til død i vestlige lande. Alligevel sker det ofte, at Diabetes patienter dør af den primære/hyppigste årsag til død, nemlig Hjertekarsygdom. Disse 2 lidelser er tæt forbundet, da de fleste Type 1,5 Diabetes patienter også lider af hjertekarsygdom. Læs mere om Hjertekarsygdom.

Den rette behandling opnår klienten ved at kontakte Helbredspilot og få en tid.

 

Type 2 Diabetes:

Ved Type 2 Diabetes er pankreas / bugspytkirtlen endnu ikke ophørt med at producere insulin. Derfor kan type 2 diabetes med den rette indsats kureres på dage/få uger. Konventionel behandling vil bestå i at “kontrollere” lidelsen, men nogen egentlig behandling er det ikke. Derfor er resultatet i det lange løb oftest at patienten får mere og mere medicin, indtil den dag hvor førligheden kommer i fare og lidelsen bliver livstruende.

Type 2 Diabetes blev for et par årtier siden kaldt “adult on-set diabetes” (voksen diabetes). Denne betegnelse blev siden ændret, da patienter med diagnosen blev yngre og yngre. Den tidligste alder man har diagnostiseret med Type 2 Diabetes er 3-års alderen. Diabetes Foreningen skønner at gruppen med Type 2 Diabetes samt Prediabetes tilsammen udgør over 1 million danskere.

Diabetes er den 7. største/hyppigste årsag til død i vestlige lande. Alligevel sker det ofte, at Diabetes patienter dør af den primære/hyppigste årsag til død, nemlig Hjertekarsygdom. Disse 2 lidelser er tæt forbundet, da de fleste Type 2 Diabetes patienter også lider af hjertekarsygdom. Læs mere om Hjertekarsygdom.

Den rette behandling opnår klienten ved at kontakte Helbredspilot og få en tid.

 

Prediabetes:

Prediabetes er et forstadie til Type 2 Diabetes. Prediabetes kan dog være lige så voldsomt for klienten som Type 2 Diabetes, og skal på ingen måde undervurderes. Læs mere om Type 2 Diabetes ovenfor.

 

Graviditets Diabetes:

Under graviditeten sker det, at nogle kvinder oplever diabetes. Denne diabetes kaldes Graviditets Diabetes, og går umiddelbart væk igen efter graviditeten, men skal bestemt ikke undervurderes. Graviditets Diabetes minder om Type 2 Diabetes, og dette er ikke et tilfælde. Typisk er Graviditets Diabetes en oftest advarsel om kommende Type 2 Diabetes samt en eksisterende Hjertekarsygdom, og skal derfor tages alvorligt, både af hensyn til moder som afkom. Læs mere om Hjertekarsygdom.

Den rette behandling opnår klienten ved at kontakte Helbredspilot og få en tid.

 

Om Diabetes og Nyresvigt:

Det er ikke unormalt at en diabetes klient får problemer med nyrerne. Dette ses desværre ofte i forbindelse med dårlig behandling af diabetes patienter, men problemer med nyrerne kan undgås, da det er unødvendigt. Hos Helbredspilot sørger vi for den korrekte vejledning og behandling, så nyreproblemer eller decideret nyresvigt ikke bliver et tema.

 

Helbredspilot Metoden er evidensbaseret, og er således videnskabeligt veldokumenteret og meget effektiv, både på kort og lang sigt. Og der kan som sagt spares store udgifter til medicin.

Kontakt Helbredspilot på info@helbredspilot.dk for at høre mere, eller for at komme i gang med det samme.

Se desuden Priser.