web analytics

Ansvarsfraskrivelse & Copyright

Ansvarsfraskrivelse og copyright information:

Informationen på Helbredspilot.dk er udelukkende til informations formål. Ved at gøre information tilgængelig, udfører Helbredspilot ikke diagnosticering, behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdom eller lidelse. Inden man begynder en behandling, anbefales det derfor at søge egen læge først.

Al information fra Helbredspilot er bragt i god tro. Der tages forbehold for eventuelle fejl eller mangler (sådanne rettes, når de opdages). Al brug af informationer fra Helbredspilot sker på eget ansvar. På siderne og i materialet er der nævnt tiltag. Der er ingen garanti for, at disse tiltag ikke kan afstedkomme uhensigtsmæssige konsekvenser. Helbredspilot fraskriver sig således alt ansvar for trivsels- og helbredsskader, gener eller tab af nogen art, herunder også kommercielt/forretningsmæssigt relaterede etc., som måtte afstedkommes direkte eller indirekte af (brugen af) informationerne fra Helbredspilot, herunder materialerne herfra.

Al information © Copyright Helbredspilot.

Videnskabelige undersøgelser og artikler har copyright hos de originale ejere.

“Godt helbred værdsættes sjældent før det er mistet.”