web analytics

Om Helbredspilot

Ordet doktor stammer fra det latinske “docco”, som betyder “at undervise”. En doktor/læge er derfor en person som underviser sine patienter om deres tilstand og lidelse(r), deres behandlingsmuligheder samt om hvilke livsstilsændringer som kan forhindre denne/disse lidelse(r) i at udvikle sig eller komme igen.

Der er desværre ofte et disconnect mellem læge og patient, og på hospitalerne, hvor patienterne med de sværeste lidelser findes, er det endnu værre for patienterne. Sundhedssystemet/sygehusvæsenet i Danmark er i bedste fald ineffektivt, og handler primært om at symptom-behandle med dyr medicin, fremfor at forebygge/bremse sygdom og skader eller alternativt adressere selve årsagen. Sundhedspersonale herunder læger misser en oplagt mulighed for at uddanne deres patienter med henblik at få dem til at hele.

At styre og kontrollere sit eget helbred er derfor helt essentielt. Man skal ikke vente til man allerede er syg eller døende, men bør forebygge så meget som overhovedet muligt. Det er ikke en normal tilstand at være syg eller nedslidt, heller ikke selvom man ældes, og det teoretiseres at den maksimale menneskelige levealder for mennesker ligger i området omkring 120-130 år. Det længst levende menneske (af veldokumenterede tilfælde) Jeanne Calment blev 122 (Calment døde i august 1997). Det er således alt for tidligt at dø eller syne hen i alderen 50-70, som desværre er blevet en stigende tendens i den vestlige verden.

 

Livsstil:

Når livsstilsændringer er meget effektive, er det fordi det er livsstil, som afgør hvordan vore gener udtrykkes. 15% af vores gener er såkaldte “diktator”-gener, som er upåvirkelige af livsstil. Det er blandt andet disse der gør at vi ligner vores forældre og bedsteforældre. 85% af vores gener er såkaldte fleksible gener, som direkte påvirkes af miljø, livsstil og livsstilsændringer.

 

Hvad jeg tilbyder:

Rådgivning samt strategi for optimal problemløsning omkring helbreds relaterede udfordringer med udgangspunkt i den bedste og mest moderne videnskab indenfor evidensbaseret og bæredygtig sundhed, forebyggelse af sygdom samt optimering af livslængde og livskvalitet.

 

Hvad jeg ikke tilbyder:

Jeg tilbyder ikke piller, kosttilskud, hokus pokus, dogmer eller tilsvarende, kun faktadrevne og evidensbaserede redskaber og viden, som virker meget effektivt på både kort og lang sigt. Jeg tilbyder heller ikke at fortælle private eller ansatte hos virksomheder, at deres dårlige vaner er ikke er usunde, selvom det bestemt giver flere kunder både blandt private og virksomheder. Den slags overlader jeg til mine ofte industrivenlige konkurrenter, og der er utvivlsomt mange, der vil gøre hvad som helst for penge. Den slags forretning er dog amoralsk og uetisk, og er derfor helt udelukket hos Helbredspilot.

 

Baggrund:

Uddannet i sundhed ved Cornell University, New York, USA samt videreuddannet ved The George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, USA.

 

Bemærk:

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke er læge og heller ikke arbejder som sådan. Det betyder at jeg ikke tilbyder lægehjælp, men derimod forebyggelse samt i nogle tilfælde hel eller delvis helbredelse af sygdom gennem kort, præcis og veldokumenteret rådgivning, som gør at du/I selv efter få timer er klar til gøre og udføre, hvad der skal til for at opnå et markant bedre helbred, som kan dokumenteres på kliniske tests efterfølgende.

“Godt helbred værdsættes sjældent før det er mistet.”