web analytics

Presse

Presse materiale:

[Kommer snart]

Kontakt Helbredspilot:

  • Knivskarp ekspert viden/interview til din artikel
  • Knivskarp ekspert viden/interview til din bog
  • Knivskarp ekspert viden/interview til dit TV program
  • Knivskarp ekspert viden/interview til dit Radio program
  • Foredrag
  • Rådgivning
  • Konsulentbistand
  • Undgå gå-med-fæ mentalitet/dårlig rådgivning/slappe udtalelser og få brugbare samt markante og veldokumenterede udsagn

Helbredspilot kontakt information:

Kontakt Helbredspilot på:

Email:  info@helbredspilot.dk

“Godt helbred værdsættes sjældent før det er mistet.”